Returer och Reklamationer


Vid Felaktigt levererad vara

Kontrollera först att varan du fått inte stämmer överens med vad som framgår av fakturan. Det kan ha hänt att vi, utan att meddela dig, bytt en vara till likvärdig eller bättre, för att säkerställa leveransen till dig. Skulle du mot förmodan fått fel vara levererad skicka då ett email till oss med information om:

 • faktura nummer
 • saknad vara, produktnamn och artikelnummer
 • felaktigt skickad vara, artikelnummer, se bifogad faktura
 • ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig.
 • Märk e-mailet med ämnesraden: Felaktig vara

Vi kommer sedan vid behov kontakta dig och sedan eventuellt skicka dig ett Returnummer som du behöver för att du skall kunna skicka tillbaka den felaktiga varan till oss.

Vid Saknad vara i leverans

Kontrollera först att varan du saknar finns med på faktura vilken medföljde försändelsen. Ibland händer det att vi tvingas stryka en vara, t ex utebliven leverans från leverantörer. Om varan finns specificerad på fakturan och du har erlagt betalning för den så skicka då ett e-mail till oss med information om:

 • faktura nummer
 • saknad vara, produktnamn och artikelnummer, se bifogad faktura
 • ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig
 • Märk e-mailet med ämnesraden: Saknad vara

Vi kommer sedan att ta kontakt med dig för att lösa situationen så snart som möjligt

Vid Defekt vara

 • Kontrollera först att DVD- spelaren , Videoband- spelaren , CD- spelaren eller Kassettband-spelaren fungerar med andra skivor/band du har. Det kan ha blivit något fel på läsaren i spelaren.

Det är ofta den mänskliga faktorn som gör att varorna inte fungera direkt. Kontrollera därför ovanstående punkt först innan du kontaktar oss. mailet med ämnesraden Defekt vara.

Om det vissar sig att våra skivor /band inte fungerade men dina andra skivor /band fungerar i samma spelare , kan det vara så att produkten i fråga helt enkelt kan vara trasig . Skicka då ett e-mail till oss med information om:

 • faktura nummer
 • defekt vara, produktnamn och artikelnummer , se bifogad faktura
 • ditt telefonnummer dagtid där vi kan nå dig
 • information om att du gjort det enkla testet ovan Märk e-mailet med ämnesraden Defekt vara

Vi kommer sedan vid behov kontakta dig och sedan eventuellt skicka dig ett Returnummer som du behöver för att du skall kunna skicka tillbaka den defekta varan till oss.

Vid åberopande av Ångerrätten för privatpersoner

Som privatperson har man enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar från den dag man mottog varan eller en väsentlig del av den. Denna ångerrätt gäller om beställningen gjorts på distans, t ex via Internet. Det finns dock ett antal undantag för ångerrätten. Ångerrätten gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick - vi måste kunna sälja den igen som ny till en annan kund. Ångerrätten gäller INTE om förseglingen på DVD- eller CD- skivan eller Video- eller Kassettbandet har brutits . Kostnader för transporter återbetalas inte vid åberopande av ångerrätten. När du fått Returnumret, skickar du varan enligt 'Komihåg-lista vid Returer', se nedan. Varan skall vara oss tillhanda senast 7 arbetsdagar från det datum du fått Returnumret av oss. Försändelsen skall också märkas tydligt med Returnummer.

Vid samtliga returer oavsett anledning

När en vara av någon anledning skall skickas tillbaka till oss, ska vi ALLTID först ge dig som kund ett Returnummer. Det är på ditt ansvar att begära ett Returnummer och att se till att varan emballeras enligt våra rekommendationer och att paketet märks tydligt med Returnumret. Observera att bara för att du fått ett Returnummer är inte returärendet godkänt som en giltig retur från vår sida, utan det bestäms när vi fått undersöka varan.

Kund betalar leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende . Det är vi som företag som bestämmer hur sådan ersättning ska ske . Vi ersätter dig som kund genom att skicka adresslapp, som du fäster på paketet som skall skickas tillbaka till oss. Utlägg för frakt betalas inte ut i efterhand . Adresslapp kan du först få skickat till dig efter att du fått ett Returnummer. Vill du ha en adresslapp - vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och uppge ditt Returnummer.

Om returärendet inte är giltigt och kund fått frakt betalt i förväg (normalt med adresslapp ) debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller reklamation och fel ej kan påvisas, p.g.a. otillräcklig dokumentation av fel eller om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en hanteringsavgift på 195 SEK för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur.

Returnummer är giltiga i 7 vardagar från det datum det registrerats av oss . Försändelser som saknar Returnummer tas INTE emot vid ankomst till vårt lager. Försändelser som skickas med mottagningsbevis , som rekommenderat brev eller som skickas mot postförskott, tas INTE emot av Extra Pro. Alla paket och försändelser som skickas tillbaka till oss av olika anledningar skall skickas som vanliga paket . På detta sätt får du som kund ett kvitto på att du har skickat iväg ett paket till oss samtidigt som kostnaderna minimeras för bägge parter.

Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig , om identisk vara inte finns tillgänglig vid retur tillfället. Vi kan tyvärr inte göra några förhandsutbyten pga att den produkt du felanmält måste testas först .

Komihåg-lista vid Returer 

 1. Det är viktigt att du emballerar försändelsen väl innan du skickar iväg den till oss. Den skall emballeras i originalemballaget samt tillräcklig mängd ytteremballage för att både varan och originalemballaget ska vara fritt från skador , vilka kan uppstå i samband med transport. Varor som skickas till oss i undermåligt emballage skickas tillbaka utan åtgärd, och därmed kan garantin på varan anses som förverkad samt du debiteras en hanteringskostnad på 195 SEK + returfrakt. Om du är det minsta osäkerhet om hur produkten bör förpackas, hör av dig till oss så hjälper vi dig. 
 2. Bifoga samtliga manualer och annat som eventuellt levererades med produkten . Bifoga även kopia av originalfakturan . Notera att varan skall vara oss tillhanda innan garantitidens utgång för att garantin skall gälla . Garantitiden räknas från fakturadatum .
 3. Märk försändelsen TYDLIGT utanpå med Returnummer enligt ovan . Märk eller etikettera inte originalemballaget ! Gods som inte är märkt med godkänt Returnummer skickas tillbaka utan åtgärd och du debiteras hanteringskostnaden som är på 195 SEK + returfrakt + ev frakt till oss .
 4. Skicka ALLTID försändelser till oss som PAKET! Är du privat-person så kan vi skicka dig en adresslapp som du kan klistar på paketet . Notera dock att du blir återbetalningsskyldig till oss om det visar sig att du inte enligt lag har rätt att få returfrakten till oss betald av oss, dvs om om vi inte accepterar din retur som en giltig retur. Vi accepterar inte brevförsändelser i någon form. Genom att skicka det som paket får du ett bevis på att du har skickat försändelsen till oss samtidigt som du kan emballera försändelsen riktigt . Vi tar inte heller emot försändelser som skickat mot Postförskott till oss eller med andra likvärdiga tilläggstjänster.
 5. För varor som inte är defekta eller på annat sätt inte omfattas av garanti, debiteras hanteringsavgiften för närvarande 195 SEK + returfrakten . Se därför till att felet på den vara du returnerar är väl dokumenterad . Denna debitering utgår även i de fall då beskrivning på felet eller fakturakopia saknas.

PAKETET skickas till: Extra Pro, Källåkern 11, 873 92 Bollstabruk, Tel: 0612-10445

Efter hantering kommer varan att returneras till den adress som står på den bifogade fakturakopian eller enligt den adress som finns på den faktura med det nummer du uppgett vid kontakten med oss tidigare i detta ärende . Kontrollera därför noga att denna adress är korrekt angiven, tänk på att du kan ha flytta sedan du gjort inköpet hos oss.

Utdrag från våra Köpevillkor

Nedan finns utdrag från våra Köpevillkor, finns i sin helhet i länken Köpevillkor i foten på butikens sida.

11§ Leverans - Vi levererar produkterna till din faktureringsadress, som anges på din orderbekräftelse, om inte annat avtalats. Det finns möjlighet att avtala om att varorna skickas till annan person, t ex när man skicka presenter till någon. Det är på ditt ansvar som köpare att den adress som uppgivits vid beställningstillfället är korrekt och att du som köpare, efter det att ordern skickats, ser till att leveransen hämtas på utlämningsställe inom skälig tid. Beställda varor levereras normalt inom 2-5 vardagar. Vissa produkter lagerför vi inte själva utan tar dessa från våra leverantörer mot beställning. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga uppgifter som beror på att en leverantör byt ut en vara mot en annan utan att meddela oss, eller ändrat pris på varan etc. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnad för kund, om ej annat avtalats. Alla leveranser sker med av oss vald speditör, enligt de leveranssätt som presenteras innan slutförande av beställning. Ej utlösta paket: För försändelser som inte löses ut förebehåller sig Extra Pro sig rätten att debitera kundern för fraktkostnaden fram och åter av det aktuella paketet samt en hanteringskostnad på 195:-. (Ett vanligt 3 kg paket med Posten outlöst kostar dig som kund 425:-)

12§ Avbeställning av order - Om du som köpare anser att leveransen dröjer, eller ångrar dig på annat sätt, och därav vill avbeställa ordern. Då är det på ditt ansvar som köpare att nämnda order avbeställs i enlighet med dessa villkor innan leverans av order sker. Avbeställning av Order är möjligt utan kostnad för kund så länge order-status är : "Mottagits". Extra Pro har samma rätt att annullera en gjord beställning som du som kund har. Status på ordern ändras vanligtvis när vi gör en beställning av produkten, skapar en faktura eller skriver ut frakthandlingar . Avbeställning efter order-status: "Behandlas" går inte annat än i extrema fall. Du som kund är i fall vi behandlat din order i samtliga fall skyldig att ta emot försändelsen . Avbeställning av produkt som köps in speciellt för dig som kund, är inte möjligt efter det att vi beställt varan från vår leverantör . Avbeställningen är inte giltig förrän bekräftelse mottagits från Extra Pro. Notera att order-status: "Skickad" eller "Klar - Avhämtning" är order som inte går att ändra .

13§ Ändring av order - Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för ändringen. Om du ångrar din beställning så går det bra så länge statusen är "Mottagits". När statusen är "Behandlas" så går också att avbeställa varan ofta men när statusen är "Vara beställd" eller "Skickad" då är det för sent att avbeställa och ångra beställningen. Du får då ta emot beställningen och skicka tillbaka den sedan efter att du meddelat oss och fått ett Returnummer.

14§  Reklamation av vara - Uppge alltid fakturanummer och kundnummer vid reklamationsärenden för att påskynda handläggningen. Privatpersoner har enligt konsumentköplagen tre (3) års reklamationsrätt oavsett vilken garantitid som gäller på en vara. Reklamation skall göras inom skälig tid från det att felet upptäckts. Det är vid reklamation efter garantitidens utgång, du som köpare som ska påvisa att felet du anmärker på fanns redan vid leveranstillfället.

15§ Returer - När en vara av någon anledning skall skickas tillbaka till oss, ska vi ALLTID först ge dig som kund ett Returnummer. Det är på ditt ansvar att begära ett Returnummer och att se till att varan emballeras enligt våra rekommendationer och att paketet märks tydligt med Returnumret. Observera att bara för att du fått ett Returnummer är inte returärendet godkänt som en giltig retur från vår sida, utan det bestäms när vi fått undersöka varan. Kund betalar leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsument-köplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Det är vi som företag som bestämmer hur sådan ersättning ska ske. Vi ersätter dig som kund genom att skicka adresslapp, som du fäster på paketet som skall skickas tillbaka till oss. Utlägg för frakt betalas inte ut i efterhand. Adresslapp kan du först få skickat till dig efter att du fått ett Returnnummer. Vill du ha en adresslapp - vänligen kontakta oss via e-post eller telefon och uppge ditt Returnummer. Om returärendet inte är giltigt och kund fått frakt betalt i förväg (normalt med adresslapp) debiteras kund fraktkostnad både tur och retur. Om returanledningen är garanti eller reklamation och fel ej kan påvisas, p.g.a. otillräcklig dokumentation av fel eller om varan ej är defekt, om garantin är utgången eller förverkad, t ex ovarsamt eller felaktigt handhavande, utgår en hanteringsavgift på 195 SEK för hantering och nedlagt arbete + kostnader för leverans tur och retur . Returnummer är giltiga i 7 vardagar från det datum det registrerats av oss. Försändelser som saknar Returnummer tas INTE emot vid ankomst till vårt lager. Försändelser som skickas med mottagningsbevis , som rekommenderat brev eller som skickas mot postförskott, tas INTE emot av Extra Pro. Alla paket och försändelser som skickas tillbaka till oss av olika anledningar skall skickas som vanliga paket. På detta sätt får du som kund ett kvitto på att du har skickat iväg ett paket till oss samtidigt som kostnaderna minimeras för bägge parter. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig, om identisk vara inte finns tillgänglig vid retur tillfället. Vi kan tyvärr inte göra några förhandsutbyten pga att den produkt du felanmält måste testas först . 

16§ Återbetalning - För att vi skall kunna återbetala pengar till dig som kund behöver vi nedanstående uppgifter för att betalning ska kunna genomföras .
• Returnummer
• Kontoinnehavarens namn
• Kontonummer
• Clearingnummer för kontot
• Bankens namn
Du kan också uppge personkonto eller bankgiro som vi kan betala in pengarna på. Vi följer Distansavtalslagens regler för återbetalning, vilket ger oss möjlighet att senast inom 30 dagar återbetala belopp till dig som kund. Vi hanterar denna typ av ärende vanligtvis redan inom fem (5) vardagar från det att uppgifterna kommit till oss.

17§ Transportskador - Om en vara/försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, ska det snarast möjligt anmälas till transportören /speditören, dock senast sju (7) dagar från mottagandet . Om anmälan om transportskada inte görs inom denna tid så tappar du som kund reklamationsrätten på varan/försändelsen, då det inte i efterhand kan bevisas hur skada uppstått. Efter att du gjort en transportskadeanmälan hos speditören enligt ovan, så löser speditören och vi ärendet mellan oss. Så snart speditören tagit på sig ansvaret för skada som uppkommit, sänds ny vara till dig som kund.