Säkra betalningar och informationsöverföring

Vi använder oss av säkra och beprövade SSL överföringar av information så att du som kund kan känna dig trygg med all information som du lämnar på vår butik.

Integritetspolicy

Vi följer Personuppgiftslagen (PUL), SFS 1998:204 som ersätts av det nya EU-gemensamma regelverket GDPR (Dataskyddsförordningen) införd 25maj 2018.

Genom att följa reglerna ovan så är vi ansvariga för hur vi lagrar och behandlar de personuppgifter du lämnar till oss såsom namn, adress, personnummer, mobil- och telefonnummer samt e-postadress. Bearbetning av dina personuppgifter sker i syfte för att kunna administrera dina köp och kunna erbjuda dig bättre anpassad erbjudanden och nya produkter i framtiden. Vi analyserar olika uppgifter; personuppgifter, dina inköp och din aktivitet på våra sidor/sajt osv för att kunna bistå dig som kund på ett bättre och effektivare sätt både idag och i framtiden.

När kan vi komma att dela dina uppgifter

Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av ett personuppgiftsbiträde som hjälper oss med vår marknadsföring eller för att handlägga olika avtal och/eller beställningar. De som hjälper oss i dessa fall kan vara transportörer- och logistikföretag, bank- och kreditkortsföretag eller leverantörer inom marknadsföring. I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter.

Lagring och lagringstid

Vi kan komma att spara dina personuppgifter i upp till tre år efter det att ditt kundförhållande med oss har upphört för olika marknadsföringsändamål enligt ovan.
Vi ser dig som kund i samband med ditt köp, under den tid som du avbetalar något av dina köp, abonnerar på eller använder någon av våra produkter/tjänster. Vi ser dig även som kund under den tid som eventuell garantitid löper på produkt(er) som du har köpt av oss.

Insamling av uppgifter

Genom köp av produkt(er) ur vårt sortiment, ansökan om kredit, registrering av användarkonto hos oss, registrering för mottagande av sms- eller e-postmarknadsföring, beställning av prenumeration eller bevakning av produkter behandlar vi dina personuppgifter enligt ovan. Du kan närsomhelst avregistrera dig från vår sms - eller e-postmarknadsföring genom att följa avregistreringsanvisning som finns i anslutning till respektive media.

Dina rättigheter/kontakta oss

Om du inte önskar att dina personuppgifter ska användas för exempelvis e-postmarknadsföring, sms eller liknande går det att avregistrera sig direkt i dessa marknadsaktiviteter alternativt kontakta vår kundservice på 0612-104 45 eller meddelar oss via Kontakta-Oss formuläret på siten. 

Du har som kund rätt att ta del av information vi har sparat om dig. Du har också rätt att ändra eller få uppgifter raderade med stöd av GDPR från 25 maj 2018. Detta kan göras med förbehåll för tillämplig lag genom att skriva till oss på Extra Pro, Källåkern 11, 873 92  Bollstabruk, Att: Kundservice och meddela oss ditt ärende. Behandlingstiden kan vara upp till 6 månader beroende på ärende. Detta gäller under förutsättning att vi inte kan visa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om vår behandling sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av din data som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om data behandlas för direktmarknadsföring har du en ovillkorlig rätt att begära att behandlingen upphör.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • när du anser att din data inte är korrekt och du därför har begärt rättelse hos oss. Du kan då begära att behandlingen
  av din data begränsas under tiden som utredningen av felaktigheten pågår hos oss.
 • när vi inte längre har rättslig grund för behandlingen, men du motsätter dig att dina uppgifter raderas och istället begär
  att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • när du behöver dina uppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre
  behöver din data för ändamålen med vår behandling.
 • när du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla din data under den tid som kontrollen pågår.
 • om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi, så långt som skäligen möjligt, att underrätta dem
  som vi har lämnat ut den till, om denna tillfälliga begränsning.

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss. Detta gäller endast i de fall då du samtyckt till behandlingen eller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster till dig. Däremot har du inte rätt att använda dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden, i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav.